top of page
< Back

Zodpovědnost

Zodpovědnost

1) Je to ochota osoby rozpoznat sebe jako příčinu. Zodpovědnost neznamená obviňovat sebe nebo někoho jiného. (Kapitola 1, str. 50)
2) (Zodpovědnost je oblast života nebo činnost, v níž je osoba ochotna zaujmout pozici způsobovatele. A tak zodpovědnost existuje toliko na základě volby – jsem zodpovědný pouze za ty věci, u nichž souhlasím, že jsem jejich příčinou. (Kapitola 1, str. 50)
3) Zodpovědnost je schopnost a ochota zaujmout pozici úplné příčiny na každé z našich motivací. Zodpovědnost také zahrnuje starost o přežití či dobré prospívání jiné osoby, zvířete nebo předmětu. Zodpovědnost je v trojúhelníku Moci řídící složkou. (Kapitola 2, str. 85)

bottom of page