top of page

Kurzy zaměřené na zvýšení schopností

Na kurzech LifePower se budete vzdělávat a to co se naučíte budete procvičovat pod profesionálním vedením. Kurzy probíhají vaším osobním tempem. Pochopení základních principů života a fungování v různých oblastech je prvním krokem k úspěchu, následuje procvičování, kdy si vše vyzkoušíte v praxi a zjistíte, jak zabudovat do života nové zvyky. Schopnost studovat a učit se nové věci, schopnost komunikovat, soustředit se a mnohých dalších dovedností. Neklademe tedy důraz na vědomosti, ale hlavně na schopnost tyto vědomosti používat ve vašem životě.  Získáte cenné nástroje pro posílení svých životně důležitých schopností.

20240403_175805_edited_edited.jpg
bottom of page