top of page
< Back

Vymazání traumatu

Vymazání traumatu

Když říkáme „vymazání traumatu“ nebo „vymazat trauma“, máme tím na mysli zpracování záznamu traumatu v sezení Klírovacího procesingu, kde incident zcela konfrontujeme až do okamžiku uvolnění, takže náboj spojený s tímto zaznamenaným traumatem zmizí a incident, který byl uložen v reaktivní mysli, je nyní uložený ve vědomé mysli. (Kapitola 8, str. 233)

bottom of page