top of page
< Back

Vymazání řetězce

Vymazání řetězce

Když jsme dokončili procházení řetězce s několika incidenty, mohli bychom dosáhnout na základní incident a celý řetězec se vymaže. S největší pravděpodobností jsme na časové stopě mnoho let před současností. U tohoto řetězce bylo uvolněno z traumat velké množství náboje, P/C zažívá velkou úlevu a všimnete si, že je vysoko na emoční škále. (Kapitola 8, str. 259)

bottom of page