top of page
< Back

Vjemy

Vjemy

Naše mysl obsahuje nespočet záznamů, které si vytváříme, abychom si uložili každý okamžik našeho života. Tyto vstupy jsou vícerozměrné obrázky všeho, co jsme prožili nebo co se nám stalo. Mentální záznamy jsou přesnou kopií každého vjemu z okolí, který jsme zachytili prostřednictvím našich smyslů, proto je také nazýváme „faksimile“. Naše mysl tyto smyslové vjemy okamžitě ukládá v pořadí, v jakém jsme tyto vjemy zaznamenali. (Kapitola 4, str. 118)

bottom of page