top of page
< Back

Vědomá mysl

Vědomá mysl

1) Zjistíme, že mysl zaznamenává příjemné nebo tolerovatelné události, které se dají pohodlně prožít, a ukládá je na místo, odkud je lze snadno vytáhnout. Člověk tuto mysl kontroluje a z vlastní iniciativy ji vědomě používá při rozhodování. Proto ji nazýváme uvědomělá mysl nebo vědomá mysl. Vědomá mysl pracuje uvědoměle, dle vůle svého velitele a pod jeho kontrolou. (Kapitola 4, str. 122)
2) Vědomá mysl funguje na základě podobnosti a rozdílů, systematicky porovnává data, aby je analyzovala a použila, jak si přejeme. (Kapitola 4, str. 133)

bottom of page