top of page
< Back

Vědění

Vědění

Pod pojmem vědění máme na mysli fakta, informace nebo myšlenky – vše, co jsme se naučili nebo vnímali našimi smysly. Vědění je všechno, co se učíme, vše, co je pro nás důležité vědět, zajímá nás a týká se našich motivací. (Kapitola 2, str. 84)

bottom of page