top of page
< Back

Utkvělá představa

Utkvělá představa

1) Když dojde k traumatickému incidentu, chceme se z této lekce poučit a vyvodit z ní správný závěr, abychom se v budoucnosti vyvarovali podobné pohromě. Proto člověk prožívající fyzické či emocionální trauma dělá ohledně incidentu rychlé rozhodnutí, přestože se o něj pokouší závratě nebo ztrácí vědomí. Rozhodnutí učiněná během traumatu se stávají součástí vjemů z incidentu a jsou uložena v R/M spolu s nábojem a všemi podrobnostmi ze zaznamenaného incidentu. Rozhodnutí učiněná během minulého traumatu se stávají utkvělými představami v budoucnosti. (Kapitola 4, str. 158)
2) R/M je nevyčerpatelný a neúprosný zdroj utkvělých představ a všech druhů nesmyslů, o kterých lidé někdy mluví. Když někoho říkat něco nelogického, nerealistického nebo proti přežití, víte jistě jednu věc: ten člověk vyjadřuje nějakou utkvělou představu, která vychází z rozhodnutí, které učinil při zaznamenávání nějakého traumatu. (Kapitola 4, str. 159)

bottom of page