top of page
< Back

Trojúhelník Moci

Trojúhelník Moci

Tento trojúhelník obsahuje tyto tři složky: Vědění, Zodpovědnosti a Kontroly. Prostřednictvím postupného zvyšování každé složky trojúhelníku VZK člověk postupně zvyšuje svoji moc, rozšiřuje okruh svého vlivu, posiluje kontrolu nad svým vlastním osudem a postupuje k dosažení svých cílů. (Kapitola 2, str. 83 a 87)

bottom of page