top of page
< Back

Trauma

Trauma

Traumatický incident, který osoba nemůže pohodlně prožít, je událost nějakého konfliktu mezi osobou a jejím okolím. Pokud tento konflikt pečlivě prozkoumáme, zjistíme, že vždy existují dva toky, které na sebe narážejí nebo mezi nimi dochází ke střetu. Každá fyzická nebo emoční bolest je výsledkem dvou protichůdných pohybů, které se střetnou, a tak způsobí bolest a negativní energii. (Kapitola 4, str. 139)
Slovo pochází z řeckého traūma „rána, poškození“. (Překladatel)

bottom of page