top of page
< Back

Strach – 1.0 na emoční škále

Strach – 1.0 na emoční škále

Toto je emoce, která se nás zmocní, když je naše přežití bezprostředně ohroženo. Nevíme, jak se máme bránit, a tak nás popadne strach. Tento stav někdy do¬provázejí fyzické reakce jako je třes, po¬cení, mumlání nebo pláč. (Kapitola 1, str. 13)

bottom of page