top of page
< Back

Směrnice

Směrnice

Směrnice je systém pravidel, která člověk přijme za svá, aby usměrňoval své chování a dosáhl tak svého cíle a účelů. Směrnice jsou pravidla, která jsem zavedl na základě svých životních zkušeností. Je to chování, které směřuje k mému cíli. (Kapitola 2, str. 64 a 65)

bottom of page