top of page
< Back

Seznam položek

Seznam položek

Položka je téma či objekt nebo něčí jméno, které pomocí tohoto procesingu zvládáme. (Kapitola 5, str 182)

bottom of page