top of page
< Back

Sezení

Sezení

Nějaký časový úsek, během nějž naslouchač a osoba, která se klíruje, provádějí procesing. Doba trvání sezení není omezena. Po celou dobu sezení naslouchač jedná podle pravidel odpovídajících jeho poslání. (Kapitola 6, str. 203)

bottom of page