top of page
< Back

Schopnosti (Cesta k Duchovní svobodě)

Schopnosti (Cesta k Duchovní svobodě)

Tento stupeň se zabývá utkvělými představami a úvahami pre-cleara, které ho brzdí a snižují jeho schopnost učit se a myslet. (Kapitola: Cesta k Duchovní svobodě, str. 282)

bottom of page