top of page
< Back

Restimulace

Restimulace

1) Stimulace nastává, když v nás něco vyvolá reakci. Předpona „re“ znamená opakovanou akci, činnost. Vše, co vnímám svými smysly právě teď, v současnosti – obrazy, zvuky, pachy, hmatové vjemy – a co je podobné vjemům z traumatu uloženého v reaktivní mysli, je pro ni totožné. R/M se restimuluje a okamžitě jedná, aby zabránila opakování stejné nebezpečné traumatické události. (Kapitola 4, str. 156)
2) Projev „uvedení do činnosti“ nějakého zaznamenaného traumatu, kdy se něco v současném okolí člověka podobá obsahu onoho záznamu traumatu. (Kapitola 6, str. 199)

bottom of page