top of page
< Back

Reaktivační incident

Reaktivační incident

1) Je to incident, který reaktivuje nějaký řetězec. A právě skutečnost, že je tento incident zaznamenán zcela ve vědomé mysli, a osoba, která je bdělá, si je vědoma toho, co vidí, je tím důvodem, proč má nyní problémy. Reaktivní mysl, která funguje pod úrovní našeho vědomí, vnímá obsah těchto záznamů jako totožný, a tak tyto incidenty propojuje. Proto tomu říkáme „Řetězec incidentů“. „Reaktivační incident“, kterého jsme si vědomi,
protože je uložený ve vědomé mysli, je oním incidentem, který reaktivuje traumata ukrytá v naší R/M. (Kapitola 4, str. 150)
2) Současný incident, který osoba snadno konfrontuje a během něhož je restimulována již dříve zaznamenaná traumatická událost. Jde o záznam ve vědomé mysli, který neobsahuje žádné fyzické nebo emoční trauma, kdy je člověk při plném vědomí, a přesto se cítí nepohodlně kvůli reaktivaci minulého traumatického incidentu. (Kapitola 6, str. 200)

bottom of page