top of page
< Back

Protein

Protein

Proteiny neboli bílkoviny jsou základními stavebními kameny v lidském těle skládající se z aminokyselin. Slovo pochází z řeckého proteōs „první, základní“. (Překladatel, str. 95)

bottom of page