top of page
< Back

Prohřešek

Prohřešek

Prohřešek či přestupek je čin jedné osoby, který ubližuje ostatním lidem nebo je poškozuje. Je to jednání, které by si člověk nepřál, aby ho ostatní udělali jemu. Je to čin, který je v rozporu s jeho dohodami s další osobou. Přestupek se odchyluje od toho, co bylo dohodnuto nebo dovoleno. Přestupek se odchyluje od toho, co bylo dohodnuto nebo dovoleno. (Kapitola 1, str. 47)

bottom of page