top of page
< Back

Procházet

Procházet

Když říkáme „procházet“, máme na mysli provádět nebo dodávat procesing naslouchání. (Kapitola 8, str. 238)

bottom of page