top of page
< Back

Procesingy naslouchání

Procesingy naslouchání

LifePower centra poskytují mnoho procesingů naslouchání, které poskytují jejich absolventům základní nástroje pro zvládnutí všech aspektů života. Tyto procesingy jsou uspořádány do Stupňů, které krok za krokem zvyšují schopnosti a uvědomění osoby směrem ke Klíru, a dokonce i za ním. Tabulka, která ukazuje všechny Stupně až ke Klíru, se nazývá „Cesta k duchovní svobodě“, nebo také „Cesta“. (Kapitola: Cesta k Duchovní svobodě, str. 276)

bottom of page