top of page
< Back

Probuzení (Cesta k Duchovní svobodě)

Probuzení (Cesta k Duchovní svobodě)

Tyto procesingy se zabývají emočními vlivy užívání drog, alkoholu nebo léků. Prostřednictvím těchto procesingů člověk zažívá výrazný pocit úlevy a roste jako duchovní bytost. Konečným výsledkem tohoto procesingu je člověk bez emočních vlivů toxinů, které konzumoval. (Kapitola: Cesta k Duchovní svobodě, str. 281)

bottom of page