top of page
< Back

Problém

Problém

Problém vznikne, když se střetnou dvě protichůdné síly. Problém představují dva protichůdné cíle. Člověk přežije, když úspěšně vyřeší problémy, na které ve svém životě narazí. (Kapitola 1, str. 44)

bottom of page