top of page
< Back

Položka

Položka

Položka je téma či objekt nebo něčí jméno, které pomocí zvládáme procesingu. „Horká položka“ je položka, jež vyvolává silnou reakci. Na druhou stranu položku, která reakci nevyvolává, nazýváme „studená“. Když říkáme, že „položka je dovedená do plochého bodu“, máme tím na mysli položku, která na začátku procesingu vyvolávala emoční reakci, ale nyní již takovou reakci nevyvolává. Náboj spojený s touto položkou je zpracován, rozptýlen, odstraněn a P/C ho nyní bude schopen konfrontovat. (Kapitola 5, str. 182 a 184)

bottom of page