top of page
< Back

Pohovor

Pohovor

Pohovor je konverzace, při níž naslouchač položí otázku a obdrží odpověď od osoby, které se později bude procesing dodávat. Naslouchač si zapíše odpovědi pre-cleara, aby mohl tyto informace využít při plánování procesingu. (Kapitola 5, str. 179)

bottom of page