top of page
< Back

Pohodlné prožívání

Pohodlné prožívání

Pojem „pohodlné prožívání“ se týká schopnosti člověka něčemu čelit, být přítomen v určitém okamžiku, plně vnímat, co se děje, a cítit se se svými vjemy pohodlně. Jinými slovy jde o schopnost být „Tady a Teď“. (Kapitola 4, str. 136)

bottom of page