top of page
< Back

Plány

Plány

Plány jsou krátkodobé akce, nějaké kroky, které člověk podnikne. Plány, které si člověk formuluje, jsou kroky pro dosažení jeho dlouhodobého cíle a jeho krátkodobých účelů, jež jsou v souladu se směrnicemi a pravidly, která zavedl. (Kapitola 2, str. 65)

bottom of page