top of page
< Back

Připravenost na sezení

Připravenost na sezení

Osoba podstupující procesing musí dorazit na sezení připravená, aby procesingy probíhaly efektivně a P/C dosáhl co nejlepších výsledků. „Připravený“ znamená, že P/C jí výživné jídlo, bílkoviny, čerstvou zeleninu a ovoce a omezí konzumaci cukru. Musí se vyvarovat užívání léků nebo drog či konzumace alkoholu minimálně jeden týden před sezením, protože to způsobuje závratě, blokuje přístup k časové stopě a dráždí R/M. P/C musí dobře spát, aby přišel na sezení svěží a bdělý. (Kapitola 6, str. 203)

bottom of page