top of page
< Back

Příčina

Příčina

1) Zdroj něčeho; to, co dává něčemu vzniknou nebo stvořit. (Autor)
2) Příčina je osoba, která komunikaci iniciuje, místo jejího vzniku. (Kapitola 2, str.81)

bottom of page