top of page
< Back

Ospravedlnění

Ospravedlnění

Člověk je v podstatě dobrý, ale také má trvalou potřebu mít pravdu. Důkazem, že je člověk skutečně dobrý, je jeho snaha skrýt a ospravedlnit svoje jednání, protože se za svůj špatný čin stydí. Ospravedlnění jeho přestupků se projevuje mnoha způsoby, například hledáním chyb u osoby, kterou poškodil. (Kapitola 1, str. 47)

bottom of page