top of page
< Back

Naslouchání

Naslouchání

Naslouchání je aplikace procesingů, při nichž jeden partner, naslouchač, dodává procesingy druhému partnerovi, pre-clearovi (též P/C). Nepoužíváme slovo „léčení“, nýbrž slovo „naslouchání“, protože léčení znamená, že jedna osoba, která je odborníkem, provádí něco druhé osobě, pacientovi, jehož pozice je pasivní. Průběh naslouchání je jedinečný v tom, že osoba, která dostává procesing (P/C), zároveň studuje tuto příručku, osvojuje si znalosti v ní obsažené a je aktivním a zodpovědným účastníkem probíhajícího procesingu. Naslouchač položí při naslouchání osobě podstupující procesing otázku, obdrží na ni odpověď a potvrdí, že její odpověď přijal. Naslouchání zvyšuje schopnosti člověka, osvobozuje ho od nežádoucích bariér a přináší mu jistotu, že je nesmrtelnou duchovní bytostí. (Kapitola 6, str.197)

bottom of page