top of page
< Back

Náboj

Náboj

1) Traumatický incident, který osoba nemůže pohodlně prožít, je událost nějakého konfliktu mezi osobou a jejím okolím. Pokud tento konflikt pečlivě prozkoumáme, zjistíme, že vždy existují dva toky, které na sebe narážejí nebo mezi nimi dochází ke střetu. Každá fyzická nebo emoční bolest je výsledkem dvou protichůdných pohybů, které se střetnou, a tak způsobí bolest a negativní energii, zvanou „Náboj“. V takovém incidentu má osoba vždy nějaký „Nesouhlas se životem“. Děje se jí něco nežádoucího, proto se této události brání, odmítá ji nebo proti ní protestuje. Prostě nesouhlasí s tím, co jí život provádí. (Kapitola 4, str. 139)
2) Mentální emocionální náboj, který se většinou nachází v R/M, ale někdy také ve vědomé mysli, je přesně to, co způsobuje, že se cítíme stísněně, unavení, v depresi, mizerně a vybavují se nám znepokojující nebo smutné incidenty z minulosti. (Kapitola 4, str. 144)
3) Škodlivá energie, která se nahromadí v R/M v okamžiku nějakého emočního nebo fyzického traumatu. Trauma je střet mezi člověkem a jeho okolím nebo činnost okolí proti člověku. Během takového incidentu, při němž dojde k poškození přežití osoby, se vytvoří náboj, který začne působit, když je záznam tohoto incidentu znovu aktivován. (Kapitola 6, str. 201)

bottom of page