top of page
< Back

Motivátor

Motivátor

1) Pachatel prohřešku tvrdí, že osoba, kterou poškodil, mu ublížila jako první, a to je důvodem, proč byl nucen ji potrestat nebo se pomstít. Zdá se, že škodlivý čin nutí poškozenou osobu k páchání špatných skutků, neboť má motiv, aby si to s pachatelem prohřešku „vyřídila“. Proto tento škodlivý čin nazýváme „motivátor“. (Kapitola 1. str.48)
2) Motivátor je přestupek, který člověk přijal od někoho jiného. (Kapitola 1. str.52)

bottom of page