top of page
< Back

Moc

Moc

Moc je kontrola, schopnost řídit věci, jednat s jistotou. Moc znamená být stabilní na místě, které si člověk vybere pro sebe, a z něhož nemůže být ostatními lidmi odstraněn. Z takového místa, které si člověk zvolí, je on nebo ona schopen/na pohybovat věcmi, vést a řídit. (Kapitola 2, str. 57)

bottom of page