top of page
< Back

Mentální stav

Mentální stav

Mentální stav představuje reaktivní mysl ukládající vysoce traumatické záznamy z minulosti společně s traumaty, který je s těmito traumaty spojený, což však před námi skrývá. (Kapitola 4, str. 156)
Slovo mentální pochází z latinského mēns ´mysl, duše, rozum´. (Překladatel)

bottom of page