top of page
< Back

Konvexní

Konvexní

Jako konvexní (česky vypouklé) se označují plochy nebo křivky, které jsou vyklenuté směrem ven. Slovo pochází z latinského convexus ´klenutý, svedený dohromady´, a to od convehere ´svážet´, jež se skládá z předpony con vycházející z předložky cum ´s´ a vehere ´vézt´. (Překladatel, str. 104)

bottom of page