top of page
< Back

Kontrola

Kontrola

Kontrola je ochota a schopnost začít, změnit a zastavit svoji vlastní činnost nebo činnost jiného člověka. Kontrola je pohybování věcmi v hmotném světě, ale také dávání pokynů a návodu někomu jinému, je to vedení lidí a ujmutí se velení. (Kapitola 2, str.86)

bottom of page