top of page
< Back

Konkávní

Konkávní

Jako konkávní (česky vyduté) se označují plochy nebo křivky, které jsou vyklenuté směrem dovnitř. Slovo pochází z latinského concavus ´vydutý´, jež se skládá z předpony con vycházející z předložky cum ´s´ a cavus ´dutý, vyhloubený. (Překladatel, str. 104)

bottom of page