top of page
< Back

Komunikace (Cesta k Duchovní svobodě)

Komunikace  (Cesta k Duchovní svobodě)

Tento stupeň se zabývá emočními bariérami, jimiž pre-clear trpí, protože poškozují jeho schopnost vyjádřit svoje myšlenky ostatním lidem. Zabývá se také jeho zábranami v komunikaci o určitých tématech a obtížemi, které může mít, když k němu druzí komunikují. (Kapitola: Cesta k Duchovní svobodě, str. 281)

bottom of page