top of page
< Back

Komunikace

Komunikace

Komunikace je nejdůležitější složkou trojúhelníku ARK. Komunikace je výměna myšlenek nebo informací nebo předmětů mezi dvěma lidmi. (Kapitola 2, str. 76)

bottom of page