top of page
< Back

Kazatel v Bibli

Kazatel v Bibli

Kniha Kazatel patří do třetí části hebrejsky psané Bible. (Překladatel, str. 57)

bottom of page