top of page
< Back

Iracionální reakce

Iracionální reakce

Je to reakce, která neodpovídá současné situaci nebo kterou si my sami nepřejeme mít. Něco nás popadne a nutí nás to chovat se škodlivě nebo cítit se určitým nežádoucím způsobem. (Kapitola 4, str. 124)

bottom of page