top of page
< Back

Integrita

Integrita

(Cesta k Duchovní svobodě) – Tento stupeň zvládá skutky, jimiž P/C uškodil ostatním lidem, sobě nebo svému okolí. Rovněž zvládá škodlivé činy ostatních lidí vůči pre-clearovi. (Kapitola: Cesta k Duchovní svobodě, str. 282)

bottom of page