top of page
< Back

Hra

Hra

Výrazem „hra“ máme na mysli nějakou soutěž mezi lidmi nebo mezi skupinami. Člověk se rozhodl být během svého života aktivní ve hře, kterou si zvolil, a to i za cenu utrpení nebo nebezpečí, která jsou součástí hry. Když prozkoumáme základní složky her vidíme, že se zároveň jedná o základní stavební kameny života. Každá hra se skládá z následujících faktorů: Cíle; Překážky; Známá, dohodnutá pravidla; Vědění a ne-vědění; Svoboda a Moc volby. (Kapitola 2, str. 58)

bottom of page