top of page
< Back

Havingness

Havingness

Třetím stavem existence je havingness. To znamená, že víte nebo máte pocit, že nějaký předmět patří vám a ostatní lidé souhlasí, že tento předmět vlastníte. Z právního hlediska chápeme vlastnictví majetku jako je například dům zapsaný v katastru nemovitostí na vaše jméno. Slovo pochází z anglického have – mít, vlastnit a ness – vlastnost. (Kapitola 2, str. 67)

bottom of page