top of page
< Back

Filozofie

Filozofie

Filozofie je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, případně i toho, co je přesahuje. Hledá pravdivé poznání světa a smysl lidského života prostředky reflexe, racionální argumentace a diskuse, která vyžaduje určité pojmy. Slovo pochází z řeckého filosofía „láska k moudrosti“, a to z filein „mít rád, toužit po něčem“ a sofía „moudrost, zdatnost“. (Překladatel, str. 98)

bottom of page