top of page
< Back

Duch

Duch

Duch není součástí hmotného světa; není to předmět, nýbrž tvůrce předmětů. Duch přemýšlí a rozhoduje se. Duch není složený z hmoty; nemá ani energii, ani trvalé umístění v prostoru nebo vymezený čas, během nějž je pověřený řízením. Může si libovolně zvolit umístění v prostoru nebo v čase. Duch se nenarodí ani nezemře. (Kapitola 3, str. 93)

bottom of page