top of page
< Back

Dramatizace

Dramatizace

Když jsou některé vjemy v bezprostředním okolí osoby podobné záznamům traumat uloženým v R/M, jsou tyto záznamy znovu aktivovány. Osoba se nebude chovat způsobem odpovídajícím logickému chování, které podporuje její přežití a současným okolnostem, nýbrž podle diktátu R/M, která je nyní restimulována. Takovému chování říkáme „dramatizace“. (Kapitola 8, str. 233)

bottom of page