top of page
< Back

Dovedení do plochého bodu

Dovedení do plochého bodu

Když říkáme, že „položka je dovedená do plochého bodu“, máme tím na mysli položku, která na začátku procesingu vyvolávala emoční reakci, ale nyní již takovou reakci nevyvolává. (Kapitola 5, str. 184)

bottom of page