top of page
< Back

Důvěra

Důvěra

Osoba podstupující procesing vám dává, jako naslouchači, svou plnou důvěru a otevírá vám svoje srdce. Nikdy její důvěru nezraďte! Nikdy nikomu nevykládejte, co ze sezení vzešlo. (Kapitola 6, str. 214)

bottom of page